แบบเรียนอาณาจักรกรุงสุโขทัย

คอยพบกับบทเรียนต่อไปนะคะ

 

                   ครูยุพา ชื่นจิต

 

              ครูชำนาญการพิเศษ

 

       โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม